ლექსიკონის შესახებ

ინგლისურ-ქართულ ბიოლოგიურ ლექსიკონში შესულია 23 000 ტერმინი, რომლებიც ქვედარგების მიხედვითაა წარმოდგენილი. ტერმინებს ახლავს სათანადო დარგობრივი კვალიფიკაციები (იხილეთ აბრევიატურების ინდექსი, ქართული შემოკლებები). ლექსიკონში წარმოდგენილი ქვედარგებია:

 • ამფიბიოლოგია
 • ანატომია
 • ბაქტერიოლოგია
 • ბიოტექნოლოგია
 • ბიოქიმია
 • ბოტანიკა
 • გენეტიკა
 • ევოლუცია
 • ეკოლოგია და ბიომრავალფეროვნება
 • ემბრიოლოგია
 • ენტომოლოგია
 • ვირუსოლოგია
 • ზოოლოგია
 • იმუნოლოგია
 • იქთიოლოგია
 • მიკოლოგია
 • მიკრობიოლოგია
 • მამალიოლოგია
 • მოლეკულური ბიოლოგია
 • ორნითოლოგია
 • პალეონტოლოგია,
 • რეპტილიები
 • ფეხსახსრიანები
 • ფიზიოლოგია
 • ციტოლოგია
 • ჰელმინთოლოგია
 • ჰისტოლოგია

ლექსიკონში მაქსიმალურადაა ასახული ცხოველთა და მცენარეთა უკანასკნელ ხანებში აღმოჩენილი სახეობები; ხშირ შემთხვევაში, ცხოველებისა და მცენარეებისათვის, ძველ კატეგორიებთან ერთად, მითითებულია თანამედროვე გენეტიკური კვლევების საფუძველზე მათთვის ახლად მინიჭებული ტაქსონომიური კატეგორიები. ცხოველებისა და მცენარეების სახეობათა აღმნიშვნელ ინგლისურ ტერმინებს დართული აქვს შესაბამისი ლათინური სახელწოდებები. ლექსიკონში აგრეთვე ასახულია საქართველოსა და, ზოგადად, კავკასიის რეგიონის ცხოველთა და მცენარეთა ძირითადი ენდემური სახეობები. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ტერმინებს ისეთი დარგებიდან, როგორიცაა გენეტიკა, იმუნოლოგია, ბიოტექნოლოგია. ინგლისურ-ქართულ ბიოლოგიურ ლექსიკონში მაქსიმალურად აისახა და აღიწერა თანამედროვე ბიოლოგიური ტერმინების პოლისემია, სინონიმია. ტერმინებს, საჭიროების შემთხვევაში, დაერთო აბრევიატურები. სიტყვა-სტატიებზე მუშაობისას დიდი ყურადღება ეთმობოდა უახლესი ინფორმაციის მოძიებას ამა თუ იმ ტერმინთან დაკავშირებით და აღნიშნული ინფორმაციის ასახვას ლექსიკონში. ინგლისურ ტერმინებს დართული აქვს მცირე განმარტებები, რაც ლექსიკონს სასწავლო ლექსიკონის ფუნქციასაც ანიჭებს.

ლექსიკონს დართული აქვს შემდეგი მოკლე ცნობარები:

 1. აბრევიატურების ინდექსი
 2. ძირითადი ტაქსონომიური კატეგორიები
 3. გეოლოგიური წელთაღრიცხვა
 4. სტანდარტული გენეტიკური კოდი (კოდონებისა და ამინომჟავების მიხედვით)
 5. საზომი ერთეულები

ინგლისურ-ქართული ბიოლოგიური ლექსიკონისათვის შეიქმნა შემდეგი პროგრამული პროდუქტები:

 • ლექსიკონის დესკტოპ-აპლიკაცია, რომელიც ვრცელდება კომპატ-დისკზე
 • ლექსიკონის ონლაინ-ვერსია, რომელიც განთავსებულია მისამართზე: bio.dict.ge
 • ბიოლოგიური ლექსიკონის ონლაინ-ვერსიის მართვის პანელი, რომლის მეშვეობითაც მომავალში შესაძლებელი იქნება ლექსიკონის სიტყვანის შევსება, არსებული მასალის განახლება და სხვა.

ინგლისურ-ქართულ ბიოლოგიურ ლექსიკონზე მუშაობა კვლავ გაგრძელდება და 2014 წლის ბოლოს იგი წიგნის სახითაც გამოიცემა. ლექსიკონის ბეჭდურ გამოცემას დართული ექნება მისი ელექტრონული ვერსია კომპაქტ-დისკზე, ხოლო ლექსიკონის ონლაინ-ვერსია უკვე განთავსებულია ინტერნეტში, მითითებულ მისამართზე.

სარედაქციო კოლეგია

 • მარგალიტაძე თინათინი (რედაქტორი)
 • ფორაქიშვილი ნინო (რედაქტორი)
 • მელაძე გიორგი (შემდგენელი)
 • ხუნდაძე გელა (შემდგენელი)
 • დავლიანიძე მაია (ასისტენტ-შემდგენელი)

კონსულტანტები

 • შუქია აფრიდონიძე
 • არნოლდ გეგეჭკორი
 • მანანა ჭურაძე
 • ირინა კვაჭაძე

პროგრამირება

 • გიორგი ქერეჭაშვილი
 • ლევან ზურაბაშვილი

ლექსიკონის შემდგენლები მადლიერებით მიიღებენ ყველა საქმიან შენიშვნას თუ წინადადებას ინგლისურ-ქართულ ბიოლოგიურ ლექსიკონთან დაკავშირებით.

ლექსიკონი შექმნილია 2012-2014 წლებში, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიის ცენტრში.

ყველა უფლება დაცულია. ტექსტის უნებართვო გავრცელება ან კოპირება ნაწილობრივ ან მთლიანად, ნებისმიერი სახით და საშუალებით აკრძალულია.