მეზობელი სიტყვები
A
/eɪ/

აბრევ.

1. = adenine;

2. = alanine.