მეზობელი სიტყვები
a
/eɪ/

აბრევ.

1. = anterior;

2. = artery.