მეზობელი სიტყვები
A and B antigens
არსებითი სახელი
/͵eɪənd͵bi:ʹæntɪdʒənz/

pl იმუნ. A და B ანტიგენები (ABO-სისტემის ანტიგენები) [იხ. აგრ. ABO blood group system].