მეზობელი სიტყვები
aardwolf
არსებითი სახელი
/ʹɑ:dwʊlf/

(pl -wolves [-wʊlvz]) მმლ. მიწის მგელი (Proteles cristata).