მეზობელი სიტყვები
ABA
/͵eɪbi:ʹeɪ/

აბრევ. = abscisic acid.