მეზობელი სიტყვები
abaxial
ზედსართავი სახელი
/æbʹæksɪəl/

აბაქსიალური, ღერძიდან მიმართული ან ღერძიდან მოშორებით არსებული / მდებარე [შდრ. აგრ. adaxial]; abaxial surface of a leaf ბოტ. ფოთლის აბაქსიალური / ქვედა მხარე.