მეზობელი სიტყვები
ABC transporter
არსებითი სახელი
/͵eɪbi:ʹsi:trænʹspɔ:tə(r)/

ბიოქ. ABC-გადამტანი (მემბრანული სატრანსპორტო ცილების კლასი).