მეზობელი სიტყვები
abdominal
ზედსართავი სახელი
/æbʹdɒmɪnl/

1. მუცლისა, აბდომინალური [იხ. აგრ. abdomen 1 და 2];

2. იქთ. მუცლისფარფლიანი, მუცლის ფარფლების მქონე (ითქმის თევზების რიგის შესახებ).