მეზობელი სიტყვები
Abdominales
არსებითი სახელი
/æb͵dɒmɪnʹeɪli:z/

pl იქთ. მუცლისფარფლიანები (Abdominales ord.).