მეზობელი სიტყვები
abdominal fin
არსებითი სახელი
/æbʹdɒmɪnlfɪn/

იქთ. მუცლის ფარფლი.