მეზობელი სიტყვები
aberrance ან aberrancy
არსებითი სახელი
/əʹbɛrəns, -sɪ/

აბერაცია, ნორმიდან გადახრა.