მეზობელი სიტყვები
abort
ზმნა
/əʹbɔ:t/

1. 1) ნაადრევად შობა (შობს) მკვდარი ან სიცოცხლისუუნარო ემბრიონისა / ნაყოფისა; 2) აბორტის გაკეთება (˂გა˃აკეთებს, ˂გა˃უკეთებს); to abort a pregnancy / a foetus / ორსულობის შეწყვეტა, აბორტის გაკეთება;

2. ზოოლ., ბოტ. განვითარების შეწყვეტა (˂შე˃წყვეტს) ითქმის ორგანოს შესახებ.