მეზობელი სიტყვები
abortive
ზედსართავი სახელი
/əʹbɔ:tɪv/

1. ზოოლ., ბოტ. აბორტული, განუვითარებელი, რუდიმენტული (ითქმის ორგანოს შესახებ);

2. აბორტული, აბორტის გამომწვევი.