მეზობელი სიტყვები
abranchiate
ზედსართავი სახელი
/əʹbræŋkɪət/

ზოოლ. ულაყუჩო (აგრ. abranchial).