მეზობელი სიტყვები
abrupt speciation
არსებითი სახელი
/ə͵brʌptspi:ʃɪʹeɪʃn/

უეცარი სახეობათწარმოქმნა (ქრომოსომათა რაოდენობისა და აგებულების მკვეთრი ცვლილების შედეგად).