მეზობელი სიტყვები
Acanthocephala
არსებითი სახელი
/ə͵kænθəʹsɛfələ, ə͵kænθəʊ-/

pl ჰელმ. აკანთოცეფალები, თავეკლიანი ჭიები (Acanthocephala phl.).