მეზობელი სიტყვები
Acanthostega
არსებითი სახელი
/ə͵kænθʹɒstɪgə/

პალეონტ. აკანთოსტეგა (დევონური პერიოდის განამარხებული ამფიბია).