მეზობელი სიტყვები
acanthor
არსებითი სახელი
/əʹkænθɔ:(r)/

ჰელმ. აკანთორი (აკანთოცეფალის / თავეკლიანი ჭიის ლარვის განვითარების პირველი სტადია).