მეზობელი სიტყვები
acapsular
ზედსართავი სახელი
/əʹkæpsju:lə(r)/

ბოტ. უკოლოფო (ითქმის სათესლის შესახებ).