მეზობელი სიტყვები
acardiac
ზედსართავი სახელი
/əʹkɑ:dɪæk/

ფიზიოლ. გული რომ არა აქვს; გულის გარეშე რომ ვითარდება (ითქმის ნაყოფის შესახებ).