მეზობელი სიტყვები
acaricide
არსებითი სახელი
/ʹækərɪsaɪd/

აკარიციდი, ტკიპების მოსასპობი საშუალება.