მეზობელი სიტყვები
Acaridae
არსებითი სახელი
/əʹkærɪdi:/

pl ზოოლ. აკარიდები, აკაროიდული / ბეღლის ტკიპები (Acaridae fam.).