მეზობელი სიტყვები
Acarina
არსებითი სახელი
/͵ækəʹraɪnə/

pl ზოოლ. ტკიპები (Acarina subcls.).