მეზობელი სიტყვები
acarine
ზედსართავი სახელი
/ʹækəraɪn/

ზოოლ. ტკიპებისა, ტკიპებთან დაკავშირებული.