მეზობელი სიტყვები
acarology
არსებითი სახელი
/͵ækəʹrɒlədʒɪ/

აკაროლოგია, ზოოლოგიის დარგი, რომელიც ტკიპებს შეისწავლის.