მეზობელი სიტყვები
acarophily
არსებითი სახელი
/͵ækəʹrɒfɪlɪ/

აკაროფილია, ტკიპებისა და მცენარეების სიმბიოზი.