მეზობელი სიტყვები
acarpellous
ზედსართავი სახელი
/ækɑ:ʹpɛləs/

ბოტ. უნაყოფფოთლო (ითქმის ყვავილის შესახებ) [შდრ. აგრ. carpellate].