მეზობელი სიტყვები
acarpous
ზედსართავი სახელი
/əkɑ:ʹpəs/

ბოტ. უნაყოფო, არამსხმოიარე; სტერილური.