მეზობელი სიტყვები
acauline
ზედსართავი სახელი
/əʹkɔ:laɪn/

ბოტ. უღეროო ა უფეხო (ითქმის მცენარის, სოკოს ნაყოფსხეულის შესახებ).