მეზობელი სიტყვები
acceleration
არსებითი სახელი
/ək͵sɛləʹreɪʃn/

აქსელერაცია, აჩქარება; the law of acceleration ევოლ. აქსელერაციის / აჩქარების კანონი (სტრუქტურის ან ორგანოს განვითარებისა).