მეზობელი სიტყვები
accelerator
არსებითი სახელი
/əkʹsɛləreɪtə(r)/

1. ანატ. აქსელერატორი, ორგანოს ფუნქციონირების ამაჩქარებელი კუნთი ან ნერვი;

2. ბიოქ. აქსელერატორი, ამაჩქარებელი; კატალიზატორი.