მეზობელი სიტყვები
accrescence
არსებითი სახელი
/əʹkrɛsəns/

1. = accretion;

2. ბოტ. ყვავილობის შემდგომი ზრდა.