მეზობელი სიტყვები
accrescent
ზედსართავი სახელი
/əʹkrɛsnt/

1. მუდმივად მზარდი, მუდმივად რომ იზრდება / დიდდება / მატულობს;

2. ბოტ. ყვავილობის შემდეგაც რომ იზრდება / ზრდას რომ განაგრძობს.