მეზობელი სიტყვები
accretive
ზედსართავი სახელი
/əʹkri:tɪv/

1. მზარდი, რომ იზრდება / დიდდება / მატულობს;

2. შეზრდილი; შეზრდის შედეგად წარმოქმნილი.