მეზობელი სიტყვები
accumbent
ზედსართავი სახელი
/əʹkʌmbənt/

ბოტ. მიკრული (ითქმის მცენარის ან მცენარის ნაწილის შესახებ).