მეზობელი სიტყვები
accumulator
არსებითი სახელი
/əʹkju:mjəleɪtə(r)/

ბოტ. მცენარე-აკუმულატორი, საკვები ნივთიერებებისა და ზოგიერთი ელემენტების აკუმულაციის გაზრდილი უნარის მქონე მცენარე.