მეზობელი სიტყვები
acellular
ზედსართავი სახელი
/͵eɪʹsɛljələ(r)/

უუჯრედო, არაუჯრედული; არაუჯრედული აგებულებისა, უჯრედებისგან რომ არ შედგება, უჯრედებად რომ არ არის დაყოფილი.