მეზობელი სიტყვები
acentric II
ზედსართავი სახელი
/əʹsɛntrɪk, eɪʹsɛntrɪk/

გენ. აცენტრული, უცენტრომერო (ითქმის ქრომოსომის ან ქრომოსომის ფრაგმენტის შესახებ); acentric chromosome აცენტრული / უცენტრომერო ქრომოსომა (ქრომოსომა, რომელმაც დელეციის ან ტრანსლოკაციის შედეგად ცენტრომერი დაკარგა); acentric (chromosome) fragment (ქრომოსომის) აცენტრული / უცენტრომერო ფრაგმენტი (ქრომოსომის მონაკვეთი, რომელმაც ცენტრომერი დაკარგა ან ქრომოსომის / ქრომატიდების მონაკვეთი, რომელიც ცენტრომერს არ შეიცავს).