მეზობელი სიტყვები
acephalocyst
არსებითი სახელი
/əʹsɛfələʊsɪst/

ჰელმ. აცეფალოცისტა (ზოგიერთი თასმისებური ჭიის ერთკამერიანი ექინოკოკის სტერილური ფორმა).