მეზობელი სიტყვები
Acer
არსებითი სახელი
/ʹeɪsə(r)/

ბოტ. ნეკერჩხალი (Acer gen.).