მეზობელი სიტყვები
Acetabularia
არსებითი სახელი
/æsɪ͵tæbju:ʹlɛərɪə/

ბოტ. აცეტაბულარია (Acetabularia gen.).