მეზობელი სიტყვები
acetylene reduction assay
არსებითი სახელი
/ə͵sɛtɪli:nrɪʹdʌkʃnə͵seɪ/

ტესტი აცეტილენის აღდგენაზე; ტესტი აზოტის ფიქსაციაზე.