მეზობელი სიტყვები
achlamydate
ზედსართავი სახელი
/əʹklæmɪdət/

ზოოლ. მანტიის არმქონე (ითქმის ზოგიერთი მოლუსკის შესახებ).