მეზობელი სიტყვები
achlamydeous
ზედსართავი სახელი
/ækləʹmɪdi:əs/

ბოტ. უსაფრო, ყვავილსაფარი რომ არა აქვს; an achlamydeous flower უსაფრო ყვავილი.