მეზობელი სიტყვები
acid deposition
არსებითი სახელი
/͵æsɪd͵dɛpəʹzɪʃn/

ეკოლ. მჟავური ნალექი (მჟავების მავნე რაოდენობის შემცველი წვიმა, თოვლი, ნამი, ნისლი და სხვ.).