მეზობელი სიტყვები
acidophil ან acidophile
არსებითი სახელი
/æʹsɪdəfɪl, -faɪl/

1. ბოტ. აციდოფილი, აციდოფილური / მჟავე სუბსტრატზე მზარდი მცენარე;

2. მიკრ. აციდოფილი, აციდოფილური / მჟავე გარემოში მცხოვრები მიკროორგანიზმი;

3. იშვ. = eosinophil ან eosinophile.