მეზობელი სიტყვები
aciform
ზედსართავი სახელი
/ʹæsɪfɔ:m/

ნემსისებრი.