მეზობელი სიტყვები
acinaceous
ზედსართავი სახელი
/͵æsɪʹneɪʃəs/

ბოტ. თესლის ან კურკიანას შემცველი (ითქმის ნაყოფის შესახებ).