მეზობელი სიტყვები
acinaciform
ზედსართავი სახელი
/͵æsɪʹnæsɪfɔ:m, əʹsɪnəsɪfɔ:m/

ბოტ. ხმლისებრი (ითქმის ფოთლის შესახებ).